Base64 isolated testing environment:Base64 source code in cross-browser JavaScript object literal:


2.27 KBstatic@nightlydev:/javascript/base64.js
 1. var Base64 = {
 2.  
 3.   _keyStr:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",
 4.  
 5.   encode:function(e) {
 6.     var t = "";
 7.     var n,r,i,s,o,u,a;
 8.     var f = 0;
 9.     e = Base64._utf8_encode(e);
 10.     while (f<e.length) {
 11.       n = e.charCodeAt(f++);
 12.       r = e.charCodeAt(f++);
 13.       i = e.charCodeAt(f++);
 14.       s = n>>2;
 15.       o = (n&3)<<4|r>>4;
 16.       u = (r&15)<<2|i>>6;
 17.       a = i&63;
 18.       if (isNaN(r)) u = a = 64;
 19.       else if (isNaN(i)) a = 64;
 20.       t = t+this._keyStr.charAt(s)
 21.         +this._keyStr.charAt(o)
 22.         +this._keyStr.charAt(u)
 23.         +this._keyStr.charAt(a);
 24.     }
 25.     return t;
 26.   },
 27.  
 28.   decode:function(e){
 29.     var t = "";
 30.     var n,r,i;
 31.     var s,o,u,a;
 32.     var f = 0;e = e.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");
 33.     while (f<e.length) {
 34.       s = this._keyStr.indexOf(e.charAt(f++));
 35.       o = this._keyStr.indexOf(e.charAt(f++));
 36.       u = this._keyStr.indexOf(e.charAt(f++));
 37.       a = this._keyStr.indexOf(e.charAt(f++));
 38.       n = s<<2|o>>4;
 39.       r = (o&15)<<4|u>>2;
 40.       i = (u&3)<<6|a;
 41.       t = t+String.fromCharCode(n);
 42.       if (u != 64) t = t+String.fromCharCode(r);
 43.       if (a != 64) t = t+String.fromCharCode(i);
 44.     }
 45.     t = Base64._utf8_decode(t);
 46.     return t;
 47.   },
 48.  
 49.   _utf8_encode:function(e){
 50.     e = e.replace(/\r\n/g,"\n");
 51.     var t = "";
 52.     for (var n = 0;n<e.length;n++) {
 53.       var r = e.charCodeAt(n);
 54.       if (r<128) {t += String.fromCharCode(r);}
 55.       else if (r>127&&r<2048) {
 56.         t += String.fromCharCode(r>>6|192);
 57.         t += String.fromCharCode(r&63|128);
 58.       } else {
 59.         t += String.fromCharCode(r>>12|224);
 60.         t += String.fromCharCode(r>>6&63|128);
 61.         t += String.fromCharCode(r&63|128);
 62.       }
 63.     }
 64.     return t;
 65.   },
 66.  
 67.   _utf8_decode:function(e) {
 68.     var t = "";
 69.     var n = 0;
 70.     var r = c1 = c2 = 0;
 71.     while (n<e.length) {
 72.       r = e.charCodeAt(n);
 73.       if (r<128) {t += String.fromCharCode(r);n++;}
 74.       else if (r>191&&r<224) {
 75.         c2 = e.charCodeAt(n+1);
 76.         t += String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);
 77.         n += 2;
 78.       } else {
 79.         c2 = e.charCodeAt(n+1);
 80.         c3 = e.charCodeAt(n+2);
 81.         t += String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);
 82.         n += 3;
 83.       };
 84.     }
 85.     return t;
 86.   }
 87. };

Copyright © 2017  NightlyDev.org (http://nightlydev.org) -
r - ✓ XHTML & CSS - CO2 Neutral -